Mitt arbetsliv

Jag försöker sammanfatta mitt arbetsliv i kronologisk ordning.

1958 sommarjobb
Första sommaranställningen var på Bofors brädgård under sommarlovet, jag tror jag var 15 år.  Jag och en annan kille hjälpte gubbarna med att lasta bräder och rör på lastbilar under semestern. Det var kanske 8 veckor. Brädgården låg bakom gamla kliniken inne på bofors-området vid backaporten.

1959 sommarjobb
Även denna sommar jobbade jag på brädgården några veckor på sommaren. Denna gång kommer jag ihåg att vi rensade begagnade bräder på spik och cementrester mm. Brädgården med begagnade bräder o plank så bredvid plåtverkstaden, numera Tele2.

1960-1961 sommarjobb
Dessa somrar jobbade jag på materialförvaltningen på Bofors avdelning EDM, som låg i en gammal villa mellan Bofors Hotell och kanalen. Vi förde ett helt manuellt kortregister över alla artiklar i Bofors många lagerbyggnader. Vi var säkert 10-15 personer som hanterade 10-tusentals artiklar för Bofors och Nobelkrut.
Med rekvisitioner som underlag förde vi in förbrukningen av varje artikel på ett artikelkort, som låg i låga utdragbara plåthyllor med kanske 100 artikelkort i varje låda. Vi kontrollerade beställningspunkter när man skulle göra en ytterligare beställning av resp artikel. Dessa inköp fick dock inte vi juniorer göra utan bara markera artikelkorten med s.k. ryttare, så en annan person kunde gå igenom lådorna och göra nya inköp. Jag kommer ihåg att chefen kanske hette Skoog.

1962 sommarjobb
Denna sommar fick jag jobb på SE-banken i Karlskoga. Jag satt bakom kassorna och hjälpte kassörskorna med checkhantering, utländsk valuta mm. Jag kommer ihåg att banken hade en egen kokerska som lagade mat till alla anställda varje lunch.

1963 sommarjobb
Även denna sommar var jag anställd på SE-bankens kontor i Kga. Denna sommar hade man rationaliserat bort kokerskan så vi fick går till stadshotellet i stället. Den maten var inte alls så bra som den hemlagade maten vi fick åtet innen.

1964
Jag tog studenten på Örebro handelsgymnasium i maj 1964.
Mellan gymnasiet och lumpen i september var jag anställd på Kga stads drätselkontor i stadshuset där restaurangen ligger nu.

1964-1965
Militärtjänstgöring på S2 i Karlsborg som radiotelegrafist.
Mina kompisar på ”luckan” var Hilton, Höök, Eriksson, Brewits, Johansson, Olsson, Forsberg och 681 Fors. Förnamnen kommer jag inte ihåg då vi använde nr och efternamn. Jag hette 683 Fors.

1965-1968
Bofors dataavdelning EOO i källaren på huvudkontoret. Chef var Lennart Wäreby och några kamrater var Stig Kjellman. Sven Gavelin, Sönnerstam, Sören Sillén, Rolf Wirström och Ragnar Eriksson. Där programmerade jag datorerna IBM 1401 och IBM 7070 i vad som kan kallas maskinspråk. Man skrev sina kodrader på papper som sedan lämnades till en stansavdelning där ett stort antal tjejer stansade fram hålkort, vilka sedan skickades till Berget där datorerna fanns.
Ett program kunde vara några hundra till tusentals hålkort stort.

1401 var en mindre dator där hålkort lästes in och datalistor skrevs ut på s.k. pyjamaspapper i en oändlig bana. 7070 var en s.k. stordator där man via ett antal bandstationer bearbetade och sorterade data och skapade underlag för listorna. I berget var Anders Jones chef och några namn jag minns är Peter Helgesson, Walter Karlsson, bröderna Kenny och Claes-Göran Kinell, Bengt Stålberg, Lars-Erik Johansson, Bengt Gruvberger.

Utbildningen i de olika programmerarspråken (MSW resp Autocoder) skedde i Stockholm under kurser som varade i ett antal veckor. Vi blev återbetalningsskyldiga av lön och traktamente om vi slutade inom 3 år. 1968 bytte man datorerna IBM 360 som också skulle programmeras i ett nytt språk som hette Cobol. Då stod vi inför ett stort antal veckors utbildning igen, och många valde att sluta då vi inte ville bli ”livegna” i ytterligare 3 år. Det var en stor anledning till att jag sökte jobb på Volvo i Göteborg.

1968-1972
Jag arbetade som programmerare på Volvos administrationsavdelning under ledning av Gunnar L Johansson. Vi programmerade i språket Cobol med kodblanketter som på Bofors. Jag jobbade fram för allt med personaladministrativa system (G 501). Vi var en liten grupp på 5 personer som kallades Lokala projekt som gjorde ett antal system inom personaladministration. Vi var Bengt Andreasson, Leif Olsson, Håkan Grönkvist, Siv Sandman och jag. Vi programmerade stordatorerna IBM 360 och 370. Man började då också att använda terminaler IBM 3270 för att skriva in kod direkt till datorn i stället för blanketter. Jag började också att jobba lite med minidatorer såsom IBM 8100, HP-3000 och DataPoint.

På Volvo satt vi i huvudkontoret i stora kontorslandskap, det var nog 40-50 personer i de olika landskapen. Där sade man också du till alla inkl de högsta cheferna vilket var en stor omställning från Bofors.

Då databranschen utvecklades mycket snabbt så vi fick vår utbildning genom företaget, det var ca 3-4 veckor per år. Lite utanför Marstrand fanns en kursgård som hette Lökeberg, där jag var många gånger under min tid på Volvo.

1972-1977
1972 flyttade jag till Volvo-data där man hade samlat all dataverksamhet i ett eget bolag. De hade också ett helt eget stort hus med datorhall och kontorslandskap.
Något år efter flytten började jag att arbeta med datasystem direkt i produktionen i fabriken och var även placerad i kontor i anslutning till produktionen.

Där använde man minidatorer CDC-1700 och PDP 11, som programmerades med språket Fortran. Datorerna drevs via en stor batterianläggning för att de inte skulle stanna vid ett ev strömavbrott. Datan lagrades på stora skivminnen som bestod av en packe med ett 10-tal skivor, större än LP-skivor. Numera kallas de hårddiskar och är väldigt små.

Även här användes dataterminaler för inmatning. I början delade ett antal personer på en terminal, men så småningom fick varje person en egen terminal. Här jobbade vi i s.k. realtidssystem där man påverkade flödet av karosserna i fabriken direkt sekund för sekund. Några av kamraterna var Roy Blomstrand, Christer Nilsson och Lars-Erik Boustedt.

1977-1981
Efter några år flyttade jag tillbaka till Volvo-Data och arbetade med minidatorsystemen VAX-11 och datasystem för Volvos återförsäljare som reservdelshantering och verkstadsadministration. Under 1-2 år pendlade jag till tre olika orter var tredje vecka, Sollentuna, Skövde och Göteborg.

I Stockholm bodde vi i en 3-rumslägenhet i Sollentuna. Vi var tre som pendlade från Göteborg till Bilia i Solna där vi arbetade. I Skövde bodde vi i ett stort hus där vi också hade vår arbetsplats. Jag reste mest till Stockholm, och var borta mycket från familjen under 1979-80.

1981-1988
Bofors och Nobel dataservice. Vi flyttade hem till Karlskoga i aug 1981 och jobbade som systemman på avd. FO under Peter Runeborg. Bofors dataservice låg på Bohultgatan och hade tidigare varit ett ungkarlshotell.

1985 jobbade jag med personlig databehandling på persondatorer, IBM PC, XT och AT, IBM-3270, HP-150 och Macintosh.
På Bofors rådde det nästan ”krig” men PC- och Macintosh lägren. Det fanns en Macintoshmodell (PowerMac) som var både en PC och en Mac rent hårdvarumässigt, det fanns ett PC-kort i datorenheten som man växlade mellan med ett kommando.

1988 bildades PC-team ett samarbete med Pollux data och Nobel dataservice. PC-team hade låg i en före detta skollokal intill Bohult.

Jag var också med att införa meddelandesystemet MEMO på Bofors. Det hade utvecklats på Volvo-data. Läs mer på https://sv.wikipedia.org/wiki/Memo_Mail

Jag jobbade mycket med dataanalys och relationsdatabaser. Jag fick åka på stora databasseminarier i Brighton, Amsterdam och Nice i Frankrike.

1988-1996
PC-handeln växte snabbt och bytte namn flera gånger, Programator, Candator, Datacenter, Owell och WM-data. Chef på PC-team och även de andra företagen var Jan Andersson.
På Owell  jobbade jag med försäljning, utbildning och konsultarbete inom persondatorvärlden med bl.a. Apples Macintosh-datorer. Jag var enda försäljaren av Macintoshdatorer i Karlskoga.
På Owell-tiden hade vi flera mycket roliga Kick-offer på olika ställen i Sverige (Samba-tema på Ronneby, Tyroler-afton på Tylösand, Bond-tema i Stockholm, Vikingatema i Karlstad och Skövde) för hela företaget med ca 150-200  personer. Jag fick också åka till San Francisco på en Appleseminarium 1989.

Några arbetskamrater var Peter Allenbrandt, Berndt Björkevik, Micke von Elern,  Susanne Merkelbach, Lollo Olsson,  Fredrik o Lotta Hård, Mikael Karlsson, Ulf Blyberg, Hans Melin, Anneli Mattson, Erika Johansson, Malin Alexandersson, Birgitta Rauhala, Thomas,

1996-2004
När det blev WM-data jobbade jag mer och mer som konsult och utbildare inom olika programvaruprodukter. Den produkt jag jobbade mest med hett Lotus Notes som är en stor Databasplattform och Mail-system.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lotus_Notes

Sista året på WM-data 2004 var jag utlånad till SCB – Örebro.
WM-data lades ner i Karlskoga 2004. Då startade jag ett eget företag PA Fors Notes- och datakonsult. Jag hade uppdrag mot kunder med Lotus Notes installationer och dessutom Svenska Golfförbundet.

Jag hade dokumentationsuppdrag för golfförbundets GIT-system i flera år. Det började med att jag gjorde några PDF-dokument om hur GIT-systemet fungerade för Karlskoga GK. Dessa dokument sålde jag sedan till ett antal andra golfklubbar i landet, och blev senare kontrakterad av SGF att utveckla deras onlinehjälp för GIT-systemet. Det systemet omarbetades ett flertal ggr så jag arbetade med det till 2015 som konsult.

2004
När man lade ner WM-data i Karlskoga startade jag en egen firma PA Fors Notes- & Datakonsult. Jag jobbade med Lotus Notes som konsult och mot Svenska Golfförbundet med hjälpdokument till deras Golfsystem GIT.

2006
Blev jag dessutom anställd av Karlskoga Kommun som personlig assistent till Ingalill som behövde allt mer stöd i livet. Jag hade betalt för 39 tim/vecka.
2011 när Ingalill hade gått bort gick jag i pension som personlig assistent. Jag hade kvar min enskilda firma något år till, jag avslutade firman 2017.

Den enskilda firman PA Fors Notes- och datakonsult avslutade jag 2017. De sista åren hade jag bara uppdrag av Svenska Golfförbundet med Onlinehjälpen i deras olika Golf-system.